Home2019-08-21T09:48:32+00:00

De Participatieraad Sociaal Domein Katwijk geeft advies aan de gemeente. Over armoedebeleid, jeugdhulp, de regels voor de bijstand of huishoudelijke hulp. Kortom, over alles in het sociaal domein. We adviseren gevraagd en ongevraagd en we maken daarbij graag gebruik van ervaringen van de inwoners van Katwijk. Wat gaat er goed? Waar schieten de regels of de uitvoering tekort? Laat het ons weten. De bedoeling is het beleid en de uitvoering te verbeteren. Individuele klachten kunnen we niet oplossen, maar we zullen altijd proberen te helpen, bijvoorbeeld door te verwijzen naar iemand bij wie u terechtkunt.

WAT IS HET SOCIAAL DOMEIN?

De gemeente is verantwoordelijk voor heel veel vormen van hulp. Van huishoudelijke hulp, jeugdhulp en jeugdbescherming tot geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en beschermd wonen. Ook bijstandsuitkeringen, re-integratie en schuldhulpverlening zijn taken van de gemeente. Dat is allemaal geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en in de Participatiewet. Het gehele terrein van deze drie wetten wordt ‘het sociaal domein’ genoemd.

WAAROM EEN PARTICIPATIERAAD?

Het gaat om hulp aan mensen met een kwetsbaarheid. Krijgen zij wat ze nodig hebben om te kunnen meedoen in de samenleving? Is de hulp van goede kwaliteit? Het is belangrijk goed in de gaten te houden of de regels van de gemeente werken. Of ze elkaar niet tegenspreken. En of ze goed worden uitgevoerd. Het is ook belangrijk om ergens terecht te kunnen met kritiek en verbeterpunten. Daarvoor is de Participatieraad: een onafhankelijke raad die de gemeente adviseert. We zijn een officieel adviesorgaan. De wethouder, de gemeenteraad en de ambtenaren nemen onze adviezen serieus.

ONS ADVIES

We adviseren en denken mee over deze onderwerpen:

  • Mantelzorg en vrijwilligersondersteuning
  • Voorzieningen en verstrekkingen voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking
  • Jeugd- en opvoedingsondersteuning
  • Verslavingszorg
  • Sociale samenhang in buurten en wijken
  • Toegankelijkheid openbare ruimte
  • Maatschappelijke opvang
  • Huiselijk geweld

We willen een bijdrage leveren aan goed werkende regels in het sociaal domein. Dat doen we door ons te verdiepen in landelijke ontwikkelingen en discussies. Daarnaast volgen we wat er gebeurt in de regio en vooral in Katwijk. Onze leden hebben allemaal een andere achtergrond en deskundigheid. Dat wil zeggen, leden die zelf ervaring hebben met verschillende vormen van hulp en ondersteuning. Of leden die in een belangengroep zitten voor bijvoorbeeld mensen met een beperking. Daarnaast is het is van belang dat we informatie krijgen van inwoners van Katwijk die te maken hebben met hulpverlening van de gemeente. We zijn ook nieuwsgierig naar de ervaringen van mantelzorgers met de gemeentelijke regels.

VERGADERINGEN

We vergaderen elke eerste maandag van de maand in het gemeentehuis van Katwijk (niet in juli en augustus). We bespreken dan de adviesaanvragen van de gemeente. Het gebeurt ook dat beleidsmedewerkers al vóór het opstellen van het beleid met ons sparren. Als we zelf signalen hebben gekregen praten wij daarover. We kunnen dan besluiten een ongevraagd advies te geven aan de gemeente.

NIEUWS

Bekijk alle berichten »

PARTNERS

Bekijk alle partners »